aniuolas

aniuolas
×ãniuolas sm. (3b) žr. aniolas: Dievo aniuolaĩ Bsg. ^ O kad tave aniuolaĩ! Sln. Per žmones į žmones, per ãniuolus į dangų Mrj. Jūs tas vaikutis toks gražus kap aniuoliùkas Plv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • dvynučiai — 2 dvynùčiai, tės smob. pl. (2) žr. dvyniai: Jiedvi dvynùtės KII390. Tas vaiks yra vienas dvynùčių K. Atėjo aniuolas – žiūri, kad dvynučiai gimę VoL298. Jis su išmintimi yra dvynučiu Vd. Viena karvė su dviem dvynučiam veršiam drauge sudegė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pražvelgti — 1 pražvel̃gti, ia (pràžvelgia), pràžvelgė 1. intr., tr. KŽ žvelgiant įžiūrėti: Juodo paukščio sparnai dideli – pro šešėlius pražvelgt negali S.Nėr. 2. tr. Sut prk. numatyti: Dievas tuojau ir lygiai pràžvelgė visus daiktus, kurie est ir buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvožti — 1. tr. N, NdŽ iš dviejų dalių vožiant suglausti; vieną ant kito sudėti: Vogoną išplovus, suvožęs padėk, kad neparsimestų J. Suvožta mėsa skavardelėj i padėta šiultai Klt. Mėsa irgi šiultai padėta, su molio bliūdais suvožta Pin. Du bliūdai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • — 1 ùž praep. Š, Rtr, FrnW; H, H176, Q284, R, MŽ, Sut, LL176, àž (r.) Š, J.Jabl, FrnW, žù Žrm, Asv, Nč I. erdvės santykiams reikšti. 1. su gen., dat., acc., instr. reiškiant veiksmo vietą ne priekinėje kieno pusėje: Už tvora yra akmuo J. Jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vystyklai — vystyklaĩ sm. pl. (3a) KI355, K, KŽ, Brž, Gs, Grš, Jnšk, Ms, Plng, Slnt, vystỹklai (2) KŽ, Krš, Rdn; SD248,285, VlnE9, D.Pošk, Sut 1. vienas ar keli audeklo gabalai, į kuriuos kūdikis suvystytas, susuptas: Vaikas apsidarė – pilni vystyklai Kpč …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”